PUBLICATION

Toolbox voor bedrijven en mensenrechten

U kan dit ook raadplegen in het: ENG FR NL

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de TOOLBOX Human Rights gelanceerd.

Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, -voorschriften en -regelgeving op één uitgebreide website. Bedrijven, organisaties en hun stakeholders zullen zo gemakkelijker hun beleid/praktijken kunnen afstemmen om mensenrechtenschendingen te voorkomen en de eerbiediging van mensenrechten in hun activiteiten te bevorderen. De website biedt concrete online hulpmiddelen om bedrijven te helpen te voldoen aan hun mensenrechtenverplichtingen. Deze website is toegankelijk voor iedereen (label AnySurfer).

België hecht veel belang aan de UVRM en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Daarom wil België haar organisaties – zowel overheidsinstellingen als particuliere bedrijven – helpen om deze internationale overeenkomsten te verankeren in hun activiteiten in het binnenland en het buitenland.

Dit project maakt deel uit van de implementatie van het Nationale Actieplan ‘Ondernemingen en Mensenrechten’ dat de regering in juli 2017 heeft goedgekeurd. Deze toolbox is het resultaat van een samenwerking tussen experts van de Universiteit Antwerpen en IPIS Research met waardevolle bijdragen van Belgische stakeholders.

 

Bekijk de Toolbox: https://business-humanrights.be/