Add Your Heading Text Here

Netwerken en platformen

Kimberley Process Civil Society Coalition  (KP CSC)

KP CSC

 

IPIS is lid van de Kimberley Process Civil Society Coalition (KP CSC). De KP CSC vertegenwoordigt gemeenschappen die te maken hebben met diamantwinning en -handel en streeft naar een beter bestuur van de diamantsector. Dankzij de lokale en regionale expertise van de leden kan de KP CSC ter plaatse toezien op een verantwoorde winning van diamant en op nationale, regionale en internationale fora het standpunt van de bevolking over de diamantsector verwoorden. De Coalitie omvat vertegenwoordigers uit België, Kameroen, de Democratische Republiek Congo, Guinee, Ivoorkust, Liberia, Lesotho, Sierra Leone en Zimbabwe.

Over the last couple of years, the KP CSC has repeatedly voiced its concerns on the functioning of the Kimberley Process. With the Kimberley Process Civil Society Coalition, IPIS has been calling for meaningful reforms, both on the scope of the definition of conflict diamonds and the internal controls on governments to ensure a clean, conflict-free and legal diamond supply.

Building on the exchange between members on the realities on the ground and given the information available in media and CSO reports, the Coalition decided to reach out to both industry and governments (KP Participants) with a comprehensive report on diamond related violence and human rights abuses. The Coalition’s report Real Care is Rare. An On-The-Ground Perspective on Blood Diamonds and the Fifth ‘C’, highlights the existence of modern-day blood diamonds due to ongoing ties between diamonds and brutal human rights abuse  in certain diamond mining locales on the African continent and beyond.

The report, issued by the Kimberley Process Civil Society Coalition, points out that the Kimberley Process only intervenes where rough diamonds are exploited by rebels to fight governments, leaving diamonds tainted by other types of violence or conflict to flow onto the global market certified ‘conflict free’. The report was an integral part of awareness raising and advocacy to feed into the reform discussion. The report was first presented to a limited audience at a side event of the OECD.

Visit our project page 

European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)

De European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) is een Multi-stakeholderpartnerschap met de industrie, overheden en het maatschappelijk middenveld. Het is in 2016 opgericht om de vraag naar verantwoord ingekochte 3TG-mineralen uit door conflicten en risico’s getroffen landen te vergroten en betere sociale en economische omstandigheden te creëren voor mijnwerkers en lokale mijnbouwgemeenschappen.  IPIS is een van de stichtende leden van het EPRM. Deelname aan het EPRM is vrijwillig en staat open voor EU- en niet-EU-lidstaten, het maatschappelijk middenveld en bedrijven.

Binnen het EPRM fungeert IPIS als contactpunt en verbindingspersoon tussen het EPRM en maatschappelijke organisaties die geen lid zijn van het EPRM. Als lid van de werkgroep Kennisportaal was IPIS nauw betrokken bij de ontwikkeling van het EPRM-kennisportaal. Dit portaal biedt links naar een breed scala aan vrij verkrijgbare instrumenten en richtsnoeren voor due diligence om bedrijven te helpen op verantwoorde wijze mineralen en metalen te winnen overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor due diligence.

EPRM

Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade (PPA)

PPA

PPA is een initiatief van meerdere sectoren en belanghebbenden dat zich inzet voor de verbetering van de due diligence- en governance systemen die nodig zijn voor een ethische toeleveringsketen van mineralen in het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika. Het is een reactie op de wereldwijde roep om actie om het verband te verbreken tussen illegale mineralenhandel en geweld, mensenrechtenschendingen en rebellengroepen, en om projecten en dialoog te ondersteunen ter verbetering van de due diligence- en governance systemen die nodig zijn voor een verantwoorde winning van en handel in mineralen. 

IPIS is lid van de PPA en zat in 2019 in het bestuur van de PPA. Als vertegenwoordiger van NGO’s en maatschappelijke organisaties, en als expert in de upstream toeleveringsketen van mineralen, speelt IPIS een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat het beleid, de projecten en de doelstellingen van de PPA realistisch zijn en een positieve impact hebben op de mijnwerkers in het veld.

Belgisch Netwerk Natuurlijke Rijkdommen (RBRN-BNNR)

Het Belgisch Netwerk voor Natuurlijke Rijkdommen wil een plaats zijn voor uitwisseling en overleg tussen Belgische verenigingen die zich inzetten voor een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen in het Zuiden.

RBRN-BNNR

European Network for Central Africa (EurAc)

Het European Network for Central Africa (EurAc), dat in 2003 is opgericht, wil het gebied van de Grote Meren helpen een betere toekomst op te bouwen. EurAc pleit voor een sterk, coherent en duurzaam engagement van de Europese Unie en haar lidstaten, geïntegreerd in een regionale aanpak.

Het Vlaams Vredesinstituut, opgericht in 2004, is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het IPIS is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur, waarvan het momenteel het vicevoorzitterschap waarneemt, en in de Wetenschappelijke Raad.

Belgian Working Group on Corporate Governance

Advisory Council for Development Cooperation of the City of Antwerp (Arosa)

IPIS is represented in the council’s Executive Board, presently holding the Vice Chairmanship. 

Arosa

United Nations Association Flanders Belgium

Participation to the OECD Forum on Responsible Minerals

On an yearly basis, IPIS takes part in the OECD Forums on Responsible Mineral Supply Chain. These meetings provide the opportunity to review and discuss the implementation of the OECD Due Diligence Guidance for Minerals and to present IPIS’s findings to a wide audience. 

OECD