Add Your Heading Text Here

Diensten

IPIS heeft aanzienlijke ervaring in het werken aan onderzoeks- en capaciteitsopbouwprojecten voor een verscheidenheid van entiteiten. Tot onze partners en klanten behoren Ngo’s uit het Noorden en het Zuiden van de wereld, regeringen, internationale organisaties, intergouvernementele instellingen en bedrijven.

Als onafhankelijk onderzoeksinstituut zijn onze diensten gewild vanwege de hoge kwaliteit van ons onderzoek, de integriteit en deskundigheid van onze medewerkers en de onpartijdigheid van ons werk.

IPIS heeft een bijzondere expertise in

  • veiligheid en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Afrika ten zuiden van de Sahara
  • internationale controle op de overdracht van wapens en defensielogistiek
  • de verplichtingen van het bedrijfsleven inzake mensenrechten, in het bijzonder due diligence-procedures met betrekking tot de winningssector
  • het gebruik van op geografische informatiesystemen (GIS) gebaseerde oplossingen om conflictmotieven in kaart te brengen en te analyseren, met name de relatie tussen natuurlijke hulpbronnen en gewapende conflicten
De technische knowhow van IPIS is toegespitst op gegevensbeheer, statistieken en het maken van kaarten.  Onze technische adviesmogelijkheden vindt u hier.
 

Steun voor NGOs

Onze kennis van de internationale wapenhandel, de winningsindustrie en de sociale, politieke, culturele, veiligheids- en economische situatie ter plaatse in de Afrikaanse Grote Meren heeft ons in staat gesteld het waardevolle werk te steunen van NGO’s die zich via ontelbare projecten inzetten voor vrede, ontwikkeling en mensenrechten. IPIS werkt met en voor NGO’s in het noorden en het zuiden van de wereld. Recent werk omvatte onderzoek voor en steun aan de Kimberley Process Civil Society,, onderzoek naar pastoralisme in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor de Britse ngo Concordis en opleiding over artisanale en kleinschalige mijnbouw in Zimbabwe voor de Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA).  Eerdere werkzaamheden voor ngo’s omvatten een analyse van het bedrijfsleven en de mensenrechten in de oliewinningssector voor ActionAid Uganda, een onderzoek naar de perceptie van lokale gemeenschappen over hervormingsinitiatieven op het gebied van mijnbouw in de DRC voor EurAc/Humanity United, en casestudy’s over wapenoverdrachten voor Amnesty International.

Naast onderzoek biedt IPIS capaciteitsversterking voor partners in het Zuiden en fungeert het als platform voor de verspreiding van hun rapporten en bevindingen via de reeks Voices from the South van IPIS.

Hoewel wij vaak onderzoek verrichten voor campagne voerende organisaties, houden wij ons niet bezig met campagne voeren en lobbyen, dit om de onbevooroordeelde aard van onze rapportage te waarborgen.


Beleidsgerichte dienstverlening voor regeringen en internationale/ intergouvernementele organisaties

Wij bieden analyses, beleidsadvies en capaciteitsopbouw aan regeringen in het Noorden en het Zuiden van de wereld. IPIS voert onderzoek uit en produceert kaarten over natuurlijke rijkdommen, bedrijven en mensenrechten en conflicten in de DRC, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tanzania. Naast projecten voor intergouvernementele organisaties en internationale instellingen heeft een aantal van onze medewerkers vroeger gewerkt als VN-deskundigen over onderwerpen die verband houden met ons onderzoeksgebied.

Via de IPIS briefing en het IPIS’ Arms Trade Bulletin biedt IPIS regelmatig waardevolle inzichten en nieuwsoverzichten voor een breed publiek van praktijkmensen, overheidsfunctionarissen, humanitaire hulpverleners en onderzoekers.


Consultancy voor bedrijven

Dankzij de expertise en contacten van IPIS kunnen wij bedrijven helpen bij het verkrijgen van cruciale informatie of analyses die nodig zijn om onderzoeken en due diligence-praktijken te onderbouwen en landenrisico’s te beheren. Verzoeken om informatie worden tegen betaling gedaan en moeten in eerste instantie worden gericht aan filip.reyniers@ipisresearch.be.


Overzicht technische adviezen

Voor een overzicht van de technische onderwerpen waarvoor wij hulp kunnen bieden, zoals gegevensverzameling en (web-) kaarten, zie onze speciale pagina over technische consultancy.