Menu

Business & Human Rights

Briefing on “Business & Human Rights in Tanzania” – 2019 Quarter 2: April – June

|

This publication is part of the ‘Improving monitoring, research and dialogue on Business & Human Rights in Tanzania’ project  implemented by the Tanzanian Commission for Human Rights and GoodGovernance (CHRAGG), Business and Human Rights Tanzania (BHRT) and the International Peace Information Service (IPIS). This briefing is based on news and research published by Tanzanian and international media, […]

“Dissecting the social license to operate”: percepties van lokale gemeenschappen over industriële mijnbouw in Noordwest Tanzania

, |

Download het rapport in PDF (en) Open de interactieve webmapDiscussies over industriële mijnbouw draaien vaak om de bijdrage van de sector aan de verhoging van het binnenlands product. De lokale impact op de plattelandsgemeenschappen, waarin veel van deze bedrijven opereren, krijgt veel minder aandacht. Om de stem van deze gemeenschappen mee in het debat te […]

IPIS’ Jaarrapport 2018

|

Het jaarrapport van 2018 geeft een overzicht van de IPIS’ onderzoeksprojecten, capaciteitsversterking en ‘outreach’-activiteiten van het afgelopen jaar. IPIS heeft haar werk in de DRC, Centraal Afrikaanse Republiek en Tanzania geconsolideerd en haar expertise op het gebied van mapping, data-analyse en onderzoek van conflict motieven, natuurlijke rijkdommen, bedrijven & mensenrechten en wapenhandel. IPIS heeft het […]

Dissecting the social license to operate: Local community perceptions of industrial mining in northwest Tanzania

, |

Download the full report in pdf Visit the interactive webmapDiscussions on industrial mining often revolve around the sector’s contribution to domestic revenue generation. The local impact on the rural communities wherein most of these companies operate receives much less attention. To bring the voices of these communities to the centre of the debate, IPIS conducted surveys […]

Briefing on “Business & Human Rights in Tanzania” – 2019 Quarter 1: January – March

|

This publication is part of the ‘Improving monitoring, research and dialogue on Business & Human Rights in Tanzania’ project  implemented by the Tanzanian Commission for Human Rights and GoodGovernance (CHRAGG), Business and Human Rights Tanzania (BHRT) and the International Peace Information Service (IPIS). This briefing is based on news and research published by Tanzanian and international media, […]

IPIS’ Annual Report 2018

|

This 2018 annual report provides an overview of IPIS’ research projects, capacity enhancement and outreach activities throughout last year. IPIS consolidated its work in DRC, Central African Republic and Tanzania and deepened its expertise on mapping, data analysis and research on conflict drivers, natural resources, Business & Human Rights and arms trade. IPIS worked closely […]

Evaluer l’impact des programmes de diligence raisonnable dans l’est de la RDC

Durant la décennie précédente plusieurs programmes législatifs et de diligence raisonnable (PDR) ont été développés pour permettre de tracer l’origine des minerais et de certifier les minerais « libres de conflits ». Leur but est à la fois d’améliorer les conditions de vie des communautés minières et de réduire les violations des droits de l’homme dans des […]

Assessing the impact of due diligence programmes in Eastern DRC: A baseline study

Over the past decade, various legislative and due diligence programmes (DDP) have been developed to improve mining communities’ livelihoods and reduce human rights abuses in conflict affected and high- risk areas, with a special focus on the African Great Lakes region. Despite significant growth and investments in minerals certification and traceability schemes, data on the […]

Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (vol. 1)

, , , , |

“Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (Volume 1)” presents five studies on pertinent corporate human rights issues in Tanzania as conducted by Business and Human Rights Tanzania (BHRT), the Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG), Governance Links Tanzania, the Legal and Human Rights Centre (LHRC) and IPIS’ project […]