Business & Human Rights

Het milieu- en sociaal beleid van exportkredietverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijkende analyse

March 14, 2008

De Nationale Delcrederedienst, een Belgisch overheidsbedrijf, verzekert bedrijven tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties, onder andere met betrekking tot kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. In vele landen, zowel Westerse als ontluikende landen, kunnen bedrijven genieten van soortgelijke overheidssteun. De goedkeuring van der


Het beleid van exportkredietverzekeringsmaatschappijen

October 28, 2007

De privé-sector is veruit de belangrijkste motor van de wereldeconomie en bedrijven kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de socio-economische stabiliteit van een regio of land, hebben de capaciteit om te zorgen voor technologische overdracht en kunnen welvaart genereren. Daarnaast is er een groeiende erkenning dat ze kunnen bijdragen tot conflictpreventie en duurzame vredesopbouw. Tegelijkerti


Human Rights, Banking Risks. Incorporating Human Rights Obligations

March 17, 2007

This report was written on behalf of BankTrack . BankTrack released the following press release at the UN consultation on February 16, 2007. See more: www.banktrack.org “Financial institutions can play an important role in promoting human rights, as well as respecting them by preventing or minimizing the social and environmental harm that may be caused by their transactions. Too often, Banks are c


A long road towards universal protection

January 17, 2007

Natural disasters and armed conflict tend to trigger humanitarian action, to trace missing persons, re-establish contact and reunite families whose flight for safety tore them apart. Humanitarian organisations also help identify victims, and register and visit those taken prisoner, to avoid their disappearance. Download in pdf… or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisresearch/docs/20070115


Basisindicatoren Latijns-Amerika

May 17, 2006

Bij de programma’s voor de volgende meerjarenperiode, verwacht men van NGOs contextanalyses. Om hen te ondersteunen bij het opstellen van die analyses bracht het Latijns-Amerika Overleg van de sector informatie samen over de trends die zich aftekenen in de 16 landen van Latijns-Amerika en Caraïben waar Vlaamse NGOs actief zijn.1 In referentiewerken, databanken en andere open bronnen werd gezocht n


Verweer tegen gedwongen verdwijning

January 11, 2006

Publicatie An Vranckx in: Internationaal Humanitair Recht in de kijker. Dit is de naam en de doelstelling van de publicatie van Rode Kruis-Vlaanderen ter promotie van het internationaal humanitair recht. Hiermee loopt dit tijdschrift in de voetsporen van ‘Zoeklicht’ dat van 1991 tot 2004 zijn licht liet schijnen over de laatste trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht. Inter


HIV/AIDS. De ziekte die spot met ontwikkelingsdoelstellingen (142)

June 10, 2004

In dit dossier schetst Ariane De Lannoy hoe HIV/AIDS knaagt aan de randen van samenlevingen in de derde wereld. Ze concentreert zich daarbij op de gevolgen van de ziekte voor onderwijs, de pijler die door velen wordt beschouwd als een essentiële factor in het ontwikkelings- en democratiseringsproces van een land. Door middel van een gevalstudie omtrent de impact van de pandemie op het ontwikkeling


Verkrachting als oorlogswapen (139)

January 10, 2004

Nog niet zo lang geleden woedden in Rwanda en Bosnië, twee landen die nochtans geografisch sterk gescheiden zijn, conflicten die een aantal kenmerken gemeen hadden: het systematisch wrede en genocidaire karakter ervan en het enorme aantal vrouwen die werden verkracht en/of seksueel misbruikt. Tot voor kort ging er weinig speciale aandacht naar het verschijnsel “seksueel geweld in gewapende conflic


Medicijnen voor iedereen?

June 10, 2003

Een brandend actueel dossier, getuige de vele persartikels die recent verschenen omtrent het in augustus 2003 goedgekeurde WTO-akkoord dat de toegankelijkheid van medicijnen voor het arme zuiden zou moeten verbeteren. Het zoeken naar een mogelijkheid om ook voor de armsten in deze wereld toegang te creëren tot medicijnen, is een vraagstuk dat reeds lang op een antwoord wacht en dat pijnlijk duidel


Colombia: De Pastranajaren voorbij

January 8, 2002

De problematische toestand waarin Colombia al geruime tijd verkeert, en de vredespolitiek van president Andrés Pastrana die daarin verandering beloofde te brengen, motiveerden de internationale gemeenschap tot steuntoezeggingen – ook uit de Lage Landen. Bij het inzetten van het post-Pastrana tijdperk blijken weinig beloften ingelost en enkele lessen geleerd. Download in pdf or open with issuu read


Armoedebestrijding of ontwikkeling (132)

March 16, 2001

We hoeven er niet aan te twijfelen dat velen op deze planeet worstelen met een reëel armoedeprobleem. Dat probleem is trouwens niet nieuw. Noch is het er een waarvan de internationale gemeenschap zich pas sinds korte tijd kan vergewissen. En toch blijkt die armoede geen constante op agenda’s van internationale en andere ontwikkelingsorganisaties. De vraag mocht dan ook worden gesteld waarom armoed


Sociale wederopbouw, deel 1 (117)

June 17, 1998

(1998) De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren. O


Sociale wederopbouw. deel 2 (118)

June 17, 1998

De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren. Om aan d


Scroll to Top