PUBLICATION

Transacties van de Nationale Delcrederedienst onder de loep. Een overzicht van enkele cases

This post is also available in: ENG FR NL

Ieder land heeft het soevereine recht om projecten en werken op zijn grondgebied goed te keuren, rekening houdend met de effecten (positieve b.v. economische belangen of negatieve effecten b.v. schadelijke gevolgen voor het leefmilieu) ervan. Een buitenlands bedrijf moet bij zijn deelname aan dergelijke activiteiten rekening houden met bepaalde voorwaarden. Deze kunnen zowel worden geregeld in de wet – en regelgeving van het gastland als in zijn thuisland. De Nationale Delcrederedienst, een Belgisch overheidsbedrijf, onderzoekt bijvoorbeeld “de effecten op sociaal, mensenrechten- en milieugebied van alle transacties waarvoor een dekkingsaanvraag wordt ingediend. De grondslag van de effectbeoordeling “wordt ontleend aan de OESO-Aanbeveling inzake de Gemeenschappelijke Benaderingen betreffende het milieu en door de overheid gesteunde exportkredieten.
In dit rapport analyseren we de verklaringen van de Nationale Delcrederedienst over haar sociaal en milieubeleid ten gronde. We bestudeerden hiervoor drie projecten waarvoor een dekkingsaanvraag bij het overheidsbedrijf werd ingediend. We bekijken tevens het arbeidsbeleid van de dienst aangaande het ondersteunen van buitenlandse dochterondernemingen van Belgische bedrijven.
Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de wetenschap van impactanalyse verfijnd maar niet 100% waterdicht is. Bepaalde technische gegevens kunnen anders worden geïnterpreteerd en sommige van de problemen die de betrokken ondernemingen vandaag vaststellen, konden voor de realisatie van de werken niet worden voorspeld. We hebben hiermee steeds rekening gehouden en de projecten uitermate objectief beoordeeld.

Download in pdf or open with issuu reader.