PUBLICATION

Medicijnen voor iedereen?

This post is also available in: ENG FR NL

Een brandend actueel dossier, getuige de vele persartikels die recent verschenen omtrent het in augustus 2003 goedgekeurde WTO-akkoord dat de toegankelijkheid van medicijnen voor het arme zuiden zou moeten verbeteren. Het zoeken naar een mogelijkheid om ook voor de armsten in deze wereld toegang te creëren tot medicijnen, is een vraagstuk dat reeds lang op een antwoord wacht en dat pijnlijk duidelijk heeft gemaakt hoe klein de samenwerkingsbereidheid is tussen overheden, internationale organisaties, NGO’s en multinationale corporaties. In dit rapport geeft Ariane De Lannoy een overzicht van de verschillende standpunten van deze actoren en wordt nagegaan welke rol de farmaceutische industrie bereid is op zich te nemen in de strijd tegen de vele gezondheidsproblemen van het zuiden