PUBLICATION

Het beleid van exportkredietverzekeringsmaatschappijen

This post is also available in: ENG FR NL

De privé-sector is veruit de belangrijkste motor van de wereldeconomie en bedrijven kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de socio-economische stabiliteit van een regio of land, hebben de capaciteit om te zorgen voor technologische overdracht en kunnen welvaart genereren. Daarnaast is er een groeiende erkenning dat ze kunnen bijdragen tot conflictpreventie en duurzame vredesopbouw. Tegelijkertijd groeit de bezorgdheid over de toenemende macht en invloed van bedrijven op staten, op de economie van vele landen en op internationale economische relaties. Ook zijn tal van feiten gekend over de directe en indirecte betrokkenheid van bedrijven bij internationale misdrijven, praktijken van uitbuiting, bij technologische processen die sociale en milieudrama’s veroorzaken, en bij activiteiten die lokaal niet worden gedragen.

Download in pdf or open with issuu reader.