Menu

IPIS

Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (vol. 2). Land rights and environment.

, , , , |

The second volume of “Voices from Tanzania” presents four cases studies that focus on “land rights and environment”.  Download this publication in pdf Pakua muhtasari kwa kiswahili The studies are conducted by Tanzanian civil society organisations Lawyers’ Environmental Action Team (LEAT) , HakiArdhi (the Land Rights Research and Resources Institute), Tanzania Women Empowerment in Action […]

Piloting a digital stakeholder engagement platform for Tanzania’s mining sector: Incident tracking & mobile surveys

|

As part of a project on mining and human rights, IPIS undertook a large-scale mobile data collection exercise on operational, socio-economic and human rights aspects of artisanal and industrial mining in northwest Tanzania. Building on this baseline data gathered in the first phase of this project on the nature, scope and impact of artisanal and […]

IPIS’ Jaarrapport 2018

|

Het jaarrapport van 2018 geeft een overzicht van de IPIS’ onderzoeksprojecten, capaciteitsversterking en ‘outreach’-activiteiten van het afgelopen jaar. IPIS heeft haar werk in de DRC, Centraal Afrikaanse Republiek en Tanzania geconsolideerd en haar expertise op het gebied van mapping, data-analyse en onderzoek van conflict motieven, natuurlijke rijkdommen, bedrijven & mensenrechten en wapenhandel. IPIS heeft het […]

IPIS’ Annual Report 2018

|

This 2018 annual report provides an overview of IPIS’ research projects, capacity enhancement and outreach activities throughout last year. IPIS consolidated its work in DRC, Central African Republic and Tanzania and deepened its expertise on mapping, data analysis and research on conflict drivers, natural resources, Business & Human Rights and arms trade. IPIS worked closely […]

Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (vol. 1)

, , , , |

“Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (Volume 1)” presents five studies on pertinent corporate human rights issues in Tanzania as conducted by Business and Human Rights Tanzania (BHRT), the Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG), Governance Links Tanzania, the Legal and Human Rights Centre (LHRC) and IPIS’ project […]

Toolbox voor Bedrijven en Mensenrechten

, , |

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de TOOLBOX Human Rights gelanceerd. Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, -voorschriften en -regelgeving op één uitgebreide website. Bedrijven, organisaties en hun stakeholders zullen zo gemakkelijker hun beleid/praktijken kunnen afstemmen […]

Toolbox for Business and Human Rights

, , |

(French below) On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Federal Institute for Sustainable Development (FIDO/IFDD) has launched the Toolbox Human Rights. This toolbox bundles the most important human rights conventions and regulations into one comprehensive website. This website aims to help companies, organisations and their stakeholders to easily align their policies/practices […]