Menu

IPIS

Piloting a digital stakeholder engagement platform for Tanzania’s mining sector: Incident tracking & mobile surveys

|

As part of a project on mining and human rights, IPIS undertook a large-scale mobile data collection exercise on operational, socio-economic and human rights aspects of artisanal and industrial mining in northwest Tanzania. Building on this baseline data gathered in the first phase of this project on the nature, scope and impact of artisanal and […]

IPIS’ Jaarrapport 2018

|

Het jaarrapport van 2018 geeft een overzicht van de IPIS’ onderzoeksprojecten, capaciteitsversterking en ‘outreach’-activiteiten van het afgelopen jaar. IPIS heeft haar werk in de DRC, Centraal Afrikaanse Republiek en Tanzania geconsolideerd en haar expertise op het gebied van mapping, data-analyse en onderzoek van conflict motieven, natuurlijke rijkdommen, bedrijven & mensenrechten en wapenhandel. IPIS heeft het […]

IPIS’ Annual Report 2018

|

This 2018 annual report provides an overview of IPIS’ research projects, capacity enhancement and outreach activities throughout last year. IPIS consolidated its work in DRC, Central African Republic and Tanzania and deepened its expertise on mapping, data analysis and research on conflict drivers, natural resources, Business & Human Rights and arms trade. IPIS worked closely […]

Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (vol. 1)

, , , , |

“Voices from Tanzania – case studies on Business and Human Rights (Volume 1)” presents five studies on pertinent corporate human rights issues in Tanzania as conducted by Business and Human Rights Tanzania (BHRT), the Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG), Governance Links Tanzania, the Legal and Human Rights Centre (LHRC) and IPIS’ project […]

Mapping artisanal and small-scale mining in northwest Tanzania

, , |

IPIS has undertaken an unprecedented mobile data collection campaign, mapping 450 artisanal and small-scale mining and processing sites in northwest Tanzania. This serves to improve the evidence based on the sector, and contribute to a balanced understanding of its nature, scope and impact in Tanzania. Download the  Report Visit the  Interactive Webmap Download the  full resolution static map […]

Toolbox voor Bedrijven en Mensenrechten

, , |

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de TOOLBOX Human Rights gelanceerd. Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, -voorschriften en -regelgeving op één uitgebreide website. Bedrijven, organisaties en hun stakeholders zullen zo gemakkelijker hun beleid/praktijken kunnen afstemmen […]

Toolbox for Business and Human Rights

, , |

(French below) On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Federal Institute for Sustainable Development (FIDO/IFDD) has launched the Toolbox Human Rights. This toolbox bundles the most important human rights conventions and regulations into one comprehensive website. This website aims to help companies, organisations and their stakeholders to easily align their policies/practices […]

Capacity Building for a Responsible Minerals Trade

, |

With the support of the Capacity Building for Responsible Minerals Trade, IPIS developed and implemented a methodology aimed at assessing the responsible sourcing potential of gold mining areas in South-Kivu. IPIS conducted field missions in seven gold trading hubs and their surrounding mines in South-Kivu: Shabunda centre (Shabunda territory), Katchungu (Shabunda territory), Mapimo (Shabunda territory), […]