Menu

University of Antwerp

Toolbox voor Bedrijven en Mensenrechten

, , |

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) heeft het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de TOOLBOX Human Rights gelanceerd. Deze toolbox bundelt de belangrijkste mensenrechtenverdragen, -voorschriften en -regelgeving op één uitgebreide website. Bedrijven, organisaties en hun stakeholders zullen zo gemakkelijker hun beleid/praktijken kunnen afstemmen […]

Toolbox for Business and Human Rights

, , |

(French below) On the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Federal Institute for Sustainable Development (FIDO/IFDD) has launched the Toolbox Human Rights. This toolbox bundles the most important human rights conventions and regulations into one comprehensive website. This website aims to help companies, organisations and their stakeholders to easily align their policies/practices […]