PUBLICATION

Monitoring van incidenten in de ambachtelijke toeleveringsketens in het Rubaya-mijngebied, Masisi-gebied, provincie Noord-Kivu

U kan dit ook raadplegen in het: ENG FR NL

Een publicatie in de reeks: VOIX DU CONGO

In de reeks ‘Voix du Congo‘, stelt Pole Institute‘ een studie voor over incidenten in de artisanale toeleveringsketens in het Rubaya-mijngebied, Masisi-gebied in de provincie Noord-Kivu (DRC). 

Deze studie richt zich op incidenten die tussen september 2019 en juni 2020 zijn gemeld via het “Kufatilia”-platform in het Rubaya-mijngebied, Masisi-territorium, provincie Noord-Kivu. Verschillende categorieën van incidenten komen aan bod: mijnongevallen, gewapende overvallen, gewapende overvallen of andere vormen van geweld rond mijnsites, illegale wegblokkades en fraude, kinderarbeid en milieuproblemen.

Het Pole Instituut is een onderzoekinstituut dat zich richt op conflictpreventie en conflictresolutie. Met de resultaten van hun onderzoek voeren ze campagne, sensibiliseren ze of versterken ze capaciteit met training. Om conflicten te voorkomen en op te lossen maakt het instituut gebruik van communicatie, dialoog, politieke begeleiding en training van jongeren in geweldloze sociale en politieke transformatie. 

Monitoring van incidenten in artisanale toeleveringsketens in het Rubaya-mijngebied, Masisi-gebied, provincie Noord-Kivu 

De “Stemmen van Congo” serie

IPIS ondersteunt NGO’s in het oosten van de Democratische Republiek Congo en biedt hen de nodige steun en een platform om de resultaten van hun onderzoek te verspreiden via het project Voix du Congo.

De meningen en feiten die in deze rapporten worden gerapporteerd, weerspiegelen niet de mening of het onderzoek van IPIS, maar geven inzicht in de manier waarop maatschappelijke organisaties in de DRC werken en de problemen analyseren waarmee ze te maken hebben. Andere publicaties in deze reeks zijn beschikbaar op de pagina: “Voix du Congo”.