PUBLICATION

De “verveiliging” van migratie (126)

Cette publication est également disponible en: ENG FR NL

Dr. Jef Huysmans, voormalig stafmedewerker van I.P.I.S., is thans docent aan the London Centre of International Relations of the University of Kent at Canterbury. In het kader van zijn onderzoeksopdracht volgt hij daar aspecten van het Europees veiligheidsbeleid, en besteedt bijzondere aandacht aan de actuele beleidsdiscussies waarvan hij stelt dat deze migratie, migranten en asielaanvragers met steeds meer nadruk opvoeren als een ‘veiligheidsprobleem’. In deze brochure overloopt Jef Huysmans een aantal veranderingen die het Europees debat over migranten en veiligheid in de voorbije decennia te zien gaf. De eng economische logica van waaruit de materie aanvankelijk werd gevat in het nationaal beleid van Europese lidstaten zowel als in hun gezamenlijke wetgevende initiatieven, blijkt daarbij geleidelijk gepolitiseerd te raken. In die politieke ruimte blijft vandaag steeds minder plaats voor een sereen debat, en creëren de media en politieke partijen rond migratie een politiek spektakel. Deze ‘verveiliging’ van de migratieproblematiek verweeft socio-economische, cultureel-ethische en veiligheidsproblemen tot een kluwen dat we nog moeilijk kunnen, maar des te meer moeten trachten te ontwarren. Met deze brochure wordt daartoe een aanzet gegeven.

Download in pdf or open with issuu reader.