De “verveiliging” van migratie (126)

June 17, 2000

Dr. Jef Huysmans, voormalig stafmedewerker van I.P.I.S., is thans docent aan the London Centre of International Relations of the University of Kent at Canterbury. In het kader van zijn onderzoeksopdracht volgt hij daar aspecten van het Europees veiligheidsbeleid, en besteedt bijzondere aandacht aan de actuele beleidsdiscussies waarvan hij stelt dat deze migratie, migranten en asielaanvragers met s