PUBLICATION

Illegale trafiek van wapens naar conflicten: De grote meren en Angola (123)

Cette publication est également disponible en: ENG FR NL

Dit dossier bundelt een aantal voorlopige resultaten van een langlopend onderzoek naar de mechanismen van de illegale wapenhandel. Een meer uitgebreide en gedetailleerde studie verschijnt in het najaar en is het resultaat van een onderzoeksproject waarvoor I.P.I.S. samenwerkte met de organisaties NISAT (Noorwegen) en BASIC (Groot-Brittanië en de VS). Met het project willen deze organisaties de problematiek van de illegale en ongecontroleerde wapenhandel naar conflictgebieden op de Europese agenda zetten en aantonen dat ondanks de pogingen van de Europese lidstaten om een meer doordacht en verantwoord wapenexportbeleid e voeren, de trafieken naar conflictgebieden, rebellenbewegingen of landen onder embargo op grote schaal doorgaan. De rol van private actoren, wapensmokkelaars en gespecialiseerde wapentransporteurs in deze trafieken neemt toe. De straffeloosheid en het gemak waarmee deze trafikanten zich internationaal kunnen organiseren en verplaatsen, stemt tot nadenken. In dit inleidend dossier geven we een beknopt overzicht van de mechanismen van de illegale trafiek en de rol van Belgen of in België actieve netwerken daarin.

Download in pdf or open with issuu reader.