Greed and guns. Uganda’s Role in the Rape of the Congo

July 22, 2006

This report deals specifically with the recent Ugandan involvement in the military, political and economic affairs of its giant western neighbour, the Democratic Republic of the Congo, which has contributed to a pattern of serious human rights abuses of the Congolese people. To corroborate evidence and gather additional information on Uganda’s involvement in the Congolese conflict the authors of t


Dead on Time – arms transportation, brokering and the threat to human rights

March 2, 2006

Growing state-sponsored out-sourcing and the increasing private mediation of international arms distribution and procurement is adding to the risk of arms being delivered, diverted and used for grave human rights violations. Yet current government efforts to improve the monitoring and regulation of such intermediate activities in the arms trade are weak and faltering. Download in pdf or open with


Democratic Republic of Congo: arming the east

July 2, 2005

Amnesty International is concerned that, during the peace process in the DRC, military aid has been provided from agents close to the Rwanda, Uganda and the DRC governments to armed groups and militia in eastern DRC who have committed grave human rights abuses. This document presents only a partial picture of the trade in arms because this trade is characterized by extreme stealth. Peace in the Gr


Wapentrafieken in de regio van de grote meren: Tanzania

June 2, 2005

Aan IPIS, vzw werd gevraagd een studie te maken over de problematiek van de illegale wapentrafieken in de regio van de grote meren, en de repercussies voor het Belgisch buitenlands beleid. Aansluitend bij de politieke actualiteit werd de kwestie van de licentie verstrekt door het Waals Gewest aan New Lachaussée voor de levering van een productielijn voor munitie in Tanzania als concreet voorbeeld


Bangladesh : een nieuwe broeihaard voor Islamextremisme?

April 2, 2005

Met dit dossier willen we de lezer een overzicht geven in de politieke dynamiek en historische processen die het uitzicht van het islamextremisme in Bangladesh vandaag bepalen. Bangladesh heeft het imago een geweldloos land te zijn, vooral omdat de Bengaalse variant van de Islam sterk verankerd is in Soefi – en Hindoe – tradities waardoor hij een minder agressief karakter uitstraalt dan zijn Arabi


European arms exports to Latin America – An inventory

March 2, 2005

However peaceful and unified as the Old Continent appears to us today, many European countries continue to harbour important military industries that make profits on more than domestic markets only. European Union member states’ public defence budgets, after all, have been declining for years. Download in pdf or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisresearch/docs/20050700arms  


Arms flows in Eastern Congo: a report pursuant to Security Council Resolution 1533

December 2, 2004

The All Parliamentary Group on the Great Lakes Region and Genocide Prevention has been closely monitoring events in the Great Lakes Region since 1998. In seeking to promote conflict resolution, APPG delegations have travelled on fact-finding missions to Burundi (2000); Democratic Republic of Congo (DRC), (2001, 2003, 2004); Rwanda (2000, 2002,2004); Uganda (2004), and a series of reports have been


Colombia, België en de wapenindustrie

June 10, 2002

België en andere landen van de Europese Unie toonden zich weinig enthousiast wanneer de toenmalige Colombiaanse president Andrés Pastrana vroeg om steun voor zijn Plan Colombia. Een versie van dat Plan werd immers door de Clinton Administratie herwerkt tot een exportsubsidie voor de Amerikaanse zware wapenindustrie. Pastrana hoopte van Europa een sociaal-economisch luik gefinancierd te krijgen van


FN Herstal: licensed production, Study for Small Arms Survey

June 17, 2001

The production of small arms is a big, and growing, business—at least in terms of the number of countries that produce them. Based on existing information, small arms are legally produced in more than 600 companies in at least 95 countries worldwide—even more if those countries in which illicit production takes place are included. Download in pdf or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisres


Private security services in the Colombian context

June 2, 2001

Companies that operate in Colombia tend to complement state-ensured security services in hiring private security contractors. The services which these private security providers offer on the Colombian market are geared at ‘preventive’ action to minimize risks (risk assessments, surveillance of installations and of other assets, deterrence, protection of employees), as well as at ‘curative’ measure


De “verveiliging” van migratie (126)

June 17, 2000

Dr. Jef Huysmans, voormalig stafmedewerker van I.P.I.S., is thans docent aan the London Centre of International Relations of the University of Kent at Canterbury. In het kader van zijn onderzoeksopdracht volgt hij daar aspecten van het Europees veiligheidsbeleid, en besteedt bijzondere aandacht aan de actuele beleidsdiscussies waarvan hij stelt dat deze migratie, migranten en asielaanvragers met s


Een kwarteeuw Timorees verzet (124)

June 17, 2000

Het Oost-Timorese volk had het zich anders voorgesteld, de langverhoopte onafhankelijkheid die door Indonesië werd gedwarsboomd sinds Portugal zijn kolonie bij de Timorzee de vrijheid gaf. Een kwarteeuw heeft het nog geduurd en telkens weer werd het verzet in bloed gesmoord, onttrokken aan de ogen van een internationale gemeenschap die liever de andere kant uitkeek dan Indonesië voor het hoofd te


De 78 dagen van Kosovo (122)

June 17, 1999

Eens te meer is het oorlog op de Balkan. Deze brochure bevat een chronologisch overzicht van het huidige conflict, vanaf de escalatiefase tot en met de bommencampagne van de NAVO. De auteur overloopt de kille werkelijkheid van 78 dagen van bombardement, de uittocht van de etnische Albanezen uit de provincie Kosovo, de rekbaarheid van het begrip ‘militair doelwit’, de onwrikbaarheid van de betrokke


Illegale trafiek van wapens naar conflicten: De grote meren en Angola (123)

June 17, 1999

Dit dossier bundelt een aantal voorlopige resultaten van een langlopend onderzoek naar de mechanismen van de illegale wapenhandel. Een meer uitgebreide en gedetailleerde studie verschijnt in het najaar en is het resultaat van een onderzoeksproject waarvoor I.P.I.S. samenwerkte met de organisaties NISAT (Noorwegen) en BASIC (Groot-Brittanië en de VS). Met het project willen deze organisaties de pro


Belgische wapenexport in cijfers (121)

April 17, 1999

In deze brochure geeft Isabelle Vanachter een uitvoerig overzicht van de Belgische wapenuitvoer van de jongste twintig jaar. Op basis van officiële gegevens, parlementaire vragen en antwoorden en andere beschikbare informatie worden de cijfers beoordeeld en worden schattingen gemaakt van het aandeel van kleine wapens in deze exportcijfers. De lezer krijgt meteen ook een overzicht van de belangrijk


De uitbreiding van de NAVO en de Europese veiligheid (111)

June 25, 1998

Na jaren van geschipper staat nu één ding vast: de NAVO gaat uitbreiden. Aan de beslissing om het bondgenootschap te verruimen lagen zeer uiteenlopende motieven ten grondslag. Elk van de betrokkenen had zijn eigen redenen om een uitbreiding te steunen of tegen te werken. In deze brochure wordt uiteengezet welke factoren uiteindelijk de doorslag gaven. Verder wordt nagegaan in hoeverre een uitgebre


India en de bom (112)

June 25, 1998

India en Pakistan zijn toegetreden to de club van de groten. De grootmachten die al beschikten over massavernietigingswapens spreken er schande van. Sommige westerse media menen zelfs te weten dat kernwapens in handen van India of Pakistan gevaarlijker zijn dan andere en ook de reacties in Zuid-Azië zelf worden met argusogen gevolgd. In het licht van de kwestie Kasjmir die al vijftig jaar aansleep