PUBLICATION

Belgische wapenexport in cijfers (121)

This post is also available in: ENG FR NL

In deze brochure geeft Isabelle Vanachter een uitvoerig overzicht van de Belgische wapenuitvoer van de jongste twintig jaar. Op basis van officiële gegevens, parlementaire vragen en antwoorden en andere beschikbare informatie worden de cijfers beoordeeld en worden schattingen gemaakt van het aandeel van kleine wapens in deze exportcijfers. De lezer krijgt meteen ook een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het stuk van wapenhandel wereldwijd, sinds het einde van de Koude Oorlog. Vanachter laat verder ook de belangrijkste evoluties inzake wapenexport naar conflictregio\’s, spanningsgebieden en dictaturen de revue passeren, telkens vanuit een Belgisch perspectief.