Belgium’s fight against conflict diamonds: an assessment of the country’s diamond sector controls from a global perspective

May 31, 2021

In its new report, IPIS assesses Belgium’s fight against conflict diamonds. The report focusses on the Belgian city of Antwerp, which has played a central role in the global diamond trade for centuries. Yet as the world’s diamond hub, Antwerp not only attracted the best but also the worst of this diverse industry. In no uncertain terms, a series of UN and NGO reports linking Antwerp to bloody civi


National Baseline Assessment – Business and Human Rights in Belgium

March 17, 2021

IPIS contributed to the Belgian National Baseline Assessment (NBA). The report covers the findings and recommendations of the NBA. The NBA charts the progress made by Belgian authorities and companies since the launch of Belgium’s first National Action Plan on Business and Human Rights, in June 2017. The research was commissioned by the Belgian Federal Institute for Sustainable Developme


Colombia, België en de wapenindustrie

June 10, 2002

België en andere landen van de Europese Unie toonden zich weinig enthousiast wanneer de toenmalige Colombiaanse president Andrés Pastrana vroeg om steun voor zijn Plan Colombia. Een versie van dat Plan werd immers door de Clinton Administratie herwerkt tot een exportsubsidie voor de Amerikaanse zware wapenindustrie. Pastrana hoopte van Europa een sociaal-economisch luik gefinancierd te krijgen van


Belgische wapenexport in cijfers (121)

April 17, 1999

In deze brochure geeft Isabelle Vanachter een uitvoerig overzicht van de Belgische wapenuitvoer van de jongste twintig jaar. Op basis van officiële gegevens, parlementaire vragen en antwoorden en andere beschikbare informatie worden de cijfers beoordeeld en worden schattingen gemaakt van het aandeel van kleine wapens in deze exportcijfers. De lezer krijgt meteen ook een overzicht van de belangrijk