PUBLICATION

Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek

This post is also available in: ENG FR NL

In 2014 deed IPIS een uitgebreid ‘conflict mapping’ onderzoek om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Dit leidde tot de publicatie van een publiek toegankelijke webkaart over belangrijke conflictdynamieken. IPIS bracht de gewapende groepen, mensenrechtenschendingen, natuurlijke rijkdommen, vluchtelingenstromen en migratieroutes van veehouders in kaart.

De voornaamste conclusies van dit rapport en nieuwe gegevens die IPIS verzamelde in 2016 leidden tot de publicatie van dit Nederlandstalig rapport dat op 20 december werd toegelicht tijdens een panelgesprek met IPIS-onderzoekster Fiona Southward en CAR-expert Peer Schouten van het Danish Institute for International Studies. Peer Schouten gaat in op de problematiek van de wegversperringen of roadblocks en hun impact op het dagelijks leven, de lokale veiligheid en de economie.

Download in PDF or open with issuu reader