Report

De “verveiliging” van migratie (126)

Dr. Jef Huysmans, voormalig stafmedewerker van I.P.I.S., is thans docent aan the London Centre of International Relations of the University of Kent at Canterbury. In het kader van zijn onderzoeksopdracht volgt hij daar aspecten van het Europees veiligheidsbeleid, en besteedt bijzondere aandacht aan de actuele beleidsdiscussies waarvan hij stelt dat deze migratie, migranten en asielaanvragers …

De “verveiliging” van migratie (126) Read More »

Een kwarteeuw Timorees verzet (124)

Het Oost-Timorese volk had het zich anders voorgesteld, de langverhoopte onafhankelijkheid die door Indonesië werd gedwarsboomd sinds Portugal zijn kolonie bij de Timorzee de vrijheid gaf. Een kwarteeuw heeft het nog geduurd en telkens weer werd het verzet in bloed gesmoord, onttrokken aan de ogen van een internationale gemeenschap die liever de andere kant uitkeek …

Een kwarteeuw Timorees verzet (124) Read More »

De 78 dagen van Kosovo (122)

Eens te meer is het oorlog op de Balkan. Deze brochure bevat een chronologisch overzicht van het huidige conflict, vanaf de escalatiefase tot en met de bommencampagne van de NAVO. De auteur overloopt de kille werkelijkheid van 78 dagen van bombardement, de uittocht van de etnische Albanezen uit de provincie Kosovo, de rekbaarheid van het …

De 78 dagen van Kosovo (122) Read More »

Illegale trafiek van wapens naar conflicten: De grote meren en Angola (123)

Dit dossier bundelt een aantal voorlopige resultaten van een langlopend onderzoek naar de mechanismen van de illegale wapenhandel. Een meer uitgebreide en gedetailleerde studie verschijnt in het najaar en is het resultaat van een onderzoeksproject waarvoor I.P.I.S. samenwerkte met de organisaties NISAT (Noorwegen) en BASIC (Groot-Brittanië en de VS). Met het project willen deze organisaties …

Illegale trafiek van wapens naar conflicten: De grote meren en Angola (123) Read More »

Belgische wapenexport in cijfers (121)

In deze brochure geeft Isabelle Vanachter een uitvoerig overzicht van de Belgische wapenuitvoer van de jongste twintig jaar. Op basis van officiële gegevens, parlementaire vragen en antwoorden en andere beschikbare informatie worden de cijfers beoordeeld en worden schattingen gemaakt van het aandeel van kleine wapens in deze exportcijfers. De lezer krijgt meteen ook een overzicht …

Belgische wapenexport in cijfers (121) Read More »

India en de bom (112)

India en Pakistan zijn toegetreden to de club van de groten. De grootmachten die al beschikten over massavernietigingswapens spreken er schande van. Sommige westerse media menen zelfs te weten dat kernwapens in handen van India of Pakistan gevaarlijker zijn dan andere en ook de reacties in Zuid-Azië zelf worden met argusogen gevolgd. In het licht …

India en de bom (112) Read More »

Sociale wederopbouw, deel 1 (117)

(1998) De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een …

Sociale wederopbouw, deel 1 (117) Read More »

Sociale wederopbouw. deel 2 (118)

De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame …

Sociale wederopbouw. deel 2 (118) Read More »

Scroll to Top