PUBLICATION

Armoedebestrijding of ontwikkeling (132)

This post is also available in: ENG FR NL

We hoeven er niet aan te twijfelen dat velen op deze planeet worstelen met een reëel armoedeprobleem. Dat probleem is trouwens niet nieuw. Noch is het er een waarvan de internationale gemeenschap zich pas sinds korte tijd kan vergewissen. En toch blijkt die armoede geen constante op agenda’s van internationale en andere ontwikkelingsorganisaties. De vraag mocht dan ook worden gesteld waarom armoede op bepaalde ogenblikken níet, en op andere weer wél, als een ‘probleem’ wordt gearticuleerd, dat in het laatste geval hoog op de prioriteitennota’s prijkt. Francine Mestrum analyseerde hoe internationale instellingen in de loop van de voorbije decennia over armoede werkten. Ze stelde vast dat een plotse opgang van het armoedevertoog sinds het begin van de 1990’s allerminst correleert met de beschikbaarheid van objectieve gegevens over wát die armoede precies is, hoe ze zich uit, in welke grootheden ze zich laat opmeten. Wordt het armoedevertoog van vandaag mogelijk én noodzakelijk gemaakt door het pleidooi voor mondialisering? Deze stelling verdedigde de auteur eerder dit jaar met het grootste succes aan de ULB voor een internationale doctorale jury. Dr. Mestrum staaft een aantal van haar bevindingen in dit dossier.

Download in pdf or open with issuu reader.