Armoedebestrijding of ontwikkeling (132)

March 16, 2001

We hoeven er niet aan te twijfelen dat velen op deze planeet worstelen met een reëel armoedeprobleem. Dat probleem is trouwens niet nieuw. Noch is het er een waarvan de internationale gemeenschap zich pas sinds korte tijd kan vergewissen. En toch blijkt die armoede geen constante op agenda’s van internationale en andere ontwikkelingsorganisaties. De vraag mocht dan ook worden gesteld waarom armoed