PUBLICATION

“Dissecting the social license to operate”: percepties van lokale gemeenschappen over industriële mijnbouw in Noordwest Tanzania

U kan dit ook raadplegen in het: ENG FR NL

Discussies over industriële mijnbouw draaien vaak om de bijdrage van de sector aan de verhoging van het binnenlands product. De lokale impact op de plattelandsgemeenschappen, waarin veel van deze bedrijven opereren, krijgt veel minder aandacht. Om de stem van deze gemeenschappen mee in het debat te brengen, heeft IPIS  hun perceptie in kaart gebracht,  in 32 dorpen rondom zes verschillende industriële mijnen in noordwest Tanzania.

Gemeenschappen die in de buurt van ontginningsactiviteiten wonen hebben het meest te winnen en te verliezen bij de mijnbouwindustrie. Een beter begrip van hun perspectief op de industriële mijnbouw, de voordelen en nadelen hiervan, de mensenrechtenschendingen waarvan ze slachtoffer worden, en de basis voor hun wantrouwen of vertrouwen, is essentieel voor overheden en bedrijven om hun beleid en activiteiten af te stemmen op verbetering van de sociale impact van industriële mijnbouw.

De surveys over gemeenschapsperspectieven zijn afgenomen in 32 dorpen rondom zes geselecteerde industriële mijnen in noordwest Tanzania: Buzwagi Gold Mine (BGM), Geita Gold Mine (GGM), North Mara Gold Mine (NMGM) en Nyamahuna Gold Mine, evenals Nyanza Salt Mine en Williamson Diamond Mine (WDM). De perceptie van de gemeenschappen wordt geanalyseerd door de lens van de ‘social license to operate’  (SLO), wat refereert naar het niveau van vertrouwen in en aanvaarding van mijnbouwbedrijven door de lokale gemeenschappen.

Deze verkennende studie bestaat uit een rapport, dat een overzicht geeft van de relatie van lokale gemeenschappen met industriële mijnbouwbedrijven. Aan de IPIS webmap van mijnbouw in Tanzania werden 2 nieuwe lagen toegevoegd om gebruikers toe te laten een aantal belangrijke indicatoren visualiseren voor de onderzochte dorpen en mijnen.

 

Download het rapport in PDF (en)

 

Open de interactieve webmap