NEWS

Kufatilia wint de 2021 Stop Slavery Award

U kan dit ook raadplegen in het: ENG FR

De 2021 Stop Slavery Award, toegekend door de Thomson Reuters Foundation, is toegekend aan Ulula voor het project Kufatilia, in de categorie “samenwerking”. Kufatilia is een tracker voor incidenten in de artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM), ontwikkeld door IPIS en mogelijk gemaakt door Ulula. Het is een instrument voor Congolese maatschappelijke organisaties om incidenten in Oost-Congo op een transparante, onafhankelijke en participatieve manier te rapporteren en te monitoren. Sinds 2018 ondersteunt het Kufatilia-project met succes meer dan 25 Congolese maatschappelijke organisaties (CSO’s)* in hun strijd tegen kinderarbeid in de artisanale mijnbouwlocaties in Oost-Congo.

Wat is de Stop Slavery Award?

De Stop Slavery Award werd in 2015 gelanceerd om het werk van verschillende actoren in de strijd tegen slavernij te erkennen en te vieren. Elk jaar wordt een reeks prijzen uitgereikt (geen financiële steun inbegrepen) voor de projecten die de meeste impact hebben bij het aanpakken en stoppen van moderne slavernij.

Wat is Kufatilia

Kufatilia (wat spoorzoeken betekent in het Swahili) is een op SMS-gebaseerd platform dat de melding en monitoring van incidenten vergemakkelijkt in verband met de productie, het vervoer en de verkoop van mineralen in het oosten van de DRC. Het platform is actief in de provincies Haut-Uele, Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu. Het project bestaat uit een klachtenlijn met geautomatiseerde vragenlijsten waar leden van de gemeenschap en mijnwerkers incidenten kunnen melden. Incidentenrapporten zijn beschikbaar op een interactief webdashboard waar partnerorganisaties de arbeids-, milieu- en mensenrechtenkwesties waarmee ambachtelijke mijnwerkers te maken hebben, kunnen volgen en opvolgen.

Waarom heeft Kufatilia deze prijs gewonnen?

Kinderarbeid is een van de vele soorten incidenten die via dit platform kunnen worden gemeld en aangepakt. Sinds de lancering van het platform in oktober 2018 zijn er ongeveer 300 gevallen[1] van kinderarbeid in de mijnsites gemeld. Meestal worden kinderen gezien bij het vervoeren van mineralen (79 incidentmeldingen), het breken of pannen van erts (54 incidentmeldingen) of het uitvoeren van ondergrondse mijnbouw (53 meldingen), wat door de ILO wordt beschouwd als een van de ergste vormen van kinderarbeid. 

Een andere studie van het IPIS meldde dat kinderen onder de 15 actief deelnemen aan de productie van mineralen in ten minste 16% van de bezochte mijnbouwplaatsen (210 van de 1262 mijnbouwplaatsen)[2]. Kinderarbeid tijdens de vakantieperiodes is een bekend verschijnsel. Maar de recente toename van het aantal kinderen op mijnsites houdt wellicht verband met de sluiting van scholen, een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van Covid-19 in 2020 tegen te gaan[3].

Wat doen CSOs concreet om incidenten van kinderarbeid op te lossen?

Meer dan 25 Congolese maatschappelijke organisaties nemen via Kufatilia deel aan de follow-up van gemelde incidenten. Zodra er een rapport is over kinderen die in de mijnen werken, voeren de partners verschillende activiteiten uit, gaande van waarheidsvindingsmissies, sensibilisering over de mijnwetgeving en het verbod op kinderarbeid, sensibilisering van ouders en eigenaars van mijnterreinen, uitdelen van schoolkits of steun aan lokale leerkrachten.

Een andere studie van het IPIS meldde dat kinderen onder de 15 actief deelnemen aan de productie van mineralen in ten minste 16% van de bezochte mijnbouwplaatsen (210 van de 1262 mijnbouwplaatsen)[2]. Kinderarbeid tijdens de vakantieperiodes is een bekend verschijnsel. Maar de recente toename van het aantal kinderen op mijnsites houdt wellicht verband met de sluiting van scholen, een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van Covid-19 in 2020 tegen te gaan[3]. 

“Via financiële steun werd kinderen remedial teaching aangeboden in ruil voor hun vertrek uit de mijnbouw”, aldus Innocent Cigoho van CRESA, die dit incident heeft gevolgd.[4].

In dezelfde periode werd gemeld dat kinderen tijdens de vakantie aan het werk waren op de mijnbouwsite van Kilima Mweza, op het grondgebied van Mambasa, Ituri. Onze partner ADECO heeft concrete maatregelen genomen om dit incident op te lossen door seizoensgebonden activiteiten te organiseren om te voorkomen dat kinderen hun vrije tijd in de mijnen doorbrengen en door de plaatselijke belanghebbenden bewust te maken van de wetten en voorschriften inzake mijnbouw.[5] Dit zijn slechts twee concrete voorbeelden van het werk dat onze partners in het Kufatilia-netwerk hebben verricht.

* CSO’s in Kufatilia in 2020

De 2021 Stop Slavery Award is een grote eer en een erkenning van het succes van Kufatilia als project en als netwerk. De volgende Congolese CSO’s waren in 2020 bij Kufatilia betrokken:

CEGEMI, Co-coordinator of the platform

South Kivu: CEGEMI, ACADOSHA, ACOSYF, APDE, CENADEP, FSH, CRESA, Max Impact

Ituri: ADECO, AEMAPRI, CDJP, FOMI, CDC/RN, RHA, CAJAC

North Kivu: Pole Institute, Save Act Mine

Beni : ASADHO, ASSODIP, CEPADHO, CRPRDH, APADER, CRDH

Haut-Uele : CPDH, FEATUWA, CAJAC

IPIS zal de Congolese organisaties blijven steunen in hun strijd tegen kinderarbeid en andere vormen van moderne slavernij en wij kijken ernaar uit om samen met onze partners te blijven werken aan een betere toekomst voor de jonge generaties.[1] IPIS (2021). Kufatilia – Dashboard of incidents in Eastern DR Congo. Available: https://ipisresearch-dashboard.shinyapps.io/kufatilia_app/ [Accessed March 2021].

[2] IPIS (2021). Artisanal Mining in DR Congo – IPIS Open Data dashboard. Available: https://ipisresearch-dashboard.shinyapps.io/open_data_app/ [Accessed March 2021].

[3] Matthysen, K., Hoex, L., Muller, T., de Brier, G. The impact of Covid-19 on the artisanal mining sector in eastern Democratic Republic of the Congo, IPIS, September 2020. Available: https://ipisresearch.be/publication/the-impact-of-covid-19-on-the-artisanal-mining-sector-in-eastern-drc/

[4] Internal Kufatilia project database.

[5] E. Gobbers, A. Jaillon and G. Kamundala, Transparency and Formalization of Gold Supply Chains in Eastern Congo, IPIS, Antwerp, April 2020, p. 40. Available: https://ipisresearch.be/publication/transparency-formalization-gold-supply-chains-eastern-dr-congo/Scroll naar boven