PUBLICATION

Vlaams Wapenhandeldecreet: Analyse en aanbevelingen

This post is also available in: ENG FR NL

In november 2011 werd in het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet ingediend ter vervanging van de federale wet van 5 augustus 1991 over in-, uit- en doorvoer van militair materieel, dit als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheid inzake wapenhandel en van de Europese ICT-richtlijn die in mei 2009 goedgekeurd werd door de Raad en het Europees Parlement.

Amnesty International toetste dit ontwerp aan haar ‘Gouden Regel’ voor internationale wapentransfers en stelde vast dat er ruimte is voor verbetering. De Gouden Regel zegt dat een internationale wapentransfer niet toegestaan mag worden als er een substantieel risico bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden om ernstige schendingen van mensenrechten of van het internationaal humanitair recht te plegen of te faciliteren. Het risico moet geval per geval worden onderzocht.

Het ontwerp van decreet doorstaat deze toets slechts gedeeltelijk. De belangrijkste bezorgdheden houden verband met de mensenrechtencriteria, het toepassingsgebied, de risicoanalyse en de controle op eindgebruik.

Op vraag van Amnesty Vlaanderen stelde IPIS een inhoudelijk dossier op ter voorbereiding van de nota. Deze analyse werd toegelicht door Amnesty International op een hoorzitting in de Commissie voor Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.

Download  in pdf or open with issuu reader.