PUBLICATION

Optimalisatie van het wapenhandeldecreet en wapenhandelbesluit: advies van IPIS en Amnesty International Vlaanderen

This post is also available in: ENG FR NL

In maart 2012 publiceerden Amnesty International Vlaanderen en IPIS een nota met analyse en aanbevelingen bij het ontwerp van decreet “betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie”.

Het uiteindelijke ‘Wapenhandeldecreet’ van 30 juni 2012 schiep een geheel nieuw regelgevend kader, dat sterk beïnvloed was door de toen nieuwe EU-regelgeving ter versoepeling van de interne defensiemarkt. Het Wapenhandeldecreet nam een aantal aanbevelingen mee maar kende nog steeds belangrijke pijnpunten, die werden gesignaleerd door onder meer het Vlaams Parlement, het Vlaams Vredesinstituut, en vredes- en mensenrechtenorganisaties. Daarbij werd meermaals gepleit voor een evaluatie van het decreet. Amnesty International Vlaanderen en IPIS namen met interesse kennis van de beleidsnota 2014-2019 inzake Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, waarin werd aangekondigd dat een bijsturing van bepaalde elementen van het Wapenhandeldecreet zou worden onderzocht.

Amnesty International Vlaanderen en IPIS formuleerden een beknopt advies, herhaalden belangrijke aanbevelingen en brachten enkele nieuwe elementen aan.

Open met ISSUU reader of download in pdf