Global

Dead on Time – arms transportation, brokering and the threat to human rights

March 2, 2006

Growing state-sponsored out-sourcing and the increasing private mediation of international arms distribution and procurement is adding to the risk of arms being delivered, diverted and used for grave human rights violations. Yet current government efforts to improve the monitoring and regulation of such intermediate activities in the arms trade are weak and faltering. Download in pdf or open with


Verweer tegen gedwongen verdwijning

January 11, 2006

Publicatie An Vranckx in: Internationaal Humanitair Recht in de kijker. Dit is de naam en de doelstelling van de publicatie van Rode Kruis-Vlaanderen ter promotie van het internationaal humanitair recht. Hiermee loopt dit tijdschrift in de voetsporen van ‘Zoeklicht’ dat van 1991 tot 2004 zijn licht liet schijnen over de laatste trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht. Inter


European arms exports to Latin America – An inventory

March 2, 2005

However peaceful and unified as the Old Continent appears to us today, many European countries continue to harbour important military industries that make profits on more than domestic markets only. European Union member states’ public defence budgets, after all, have been declining for years. Download in pdf or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisresearch/docs/20050700arms  


Medicijnen voor iedereen?

June 10, 2003

Een brandend actueel dossier, getuige de vele persartikels die recent verschenen omtrent het in augustus 2003 goedgekeurde WTO-akkoord dat de toegankelijkheid van medicijnen voor het arme zuiden zou moeten verbeteren. Het zoeken naar een mogelijkheid om ook voor de armsten in deze wereld toegang te creëren tot medicijnen, is een vraagstuk dat reeds lang op een antwoord wacht en dat pijnlijk duidel


FN Herstal: licensed production, Study for Small Arms Survey

June 17, 2001

The production of small arms is a big, and growing, business—at least in terms of the number of countries that produce them. Based on existing information, small arms are legally produced in more than 600 companies in at least 95 countries worldwide—even more if those countries in which illicit production takes place are included. Download in pdf or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisres


Armoedebestrijding of ontwikkeling (132)

March 16, 2001

We hoeven er niet aan te twijfelen dat velen op deze planeet worstelen met een reëel armoedeprobleem. Dat probleem is trouwens niet nieuw. Noch is het er een waarvan de internationale gemeenschap zich pas sinds korte tijd kan vergewissen. En toch blijkt die armoede geen constante op agenda’s van internationale en andere ontwikkelingsorganisaties. De vraag mocht dan ook worden gesteld waarom armoed


De “verveiliging” van migratie (126)

June 17, 2000

Dr. Jef Huysmans, voormalig stafmedewerker van I.P.I.S., is thans docent aan the London Centre of International Relations of the University of Kent at Canterbury. In het kader van zijn onderzoeksopdracht volgt hij daar aspecten van het Europees veiligheidsbeleid, en besteedt bijzondere aandacht aan de actuele beleidsdiscussies waarvan hij stelt dat deze migratie, migranten en asielaanvragers met s


Een kwarteeuw Timorees verzet (124)

June 17, 2000

Het Oost-Timorese volk had het zich anders voorgesteld, de langverhoopte onafhankelijkheid die door Indonesië werd gedwarsboomd sinds Portugal zijn kolonie bij de Timorzee de vrijheid gaf. Een kwarteeuw heeft het nog geduurd en telkens weer werd het verzet in bloed gesmoord, onttrokken aan de ogen van een internationale gemeenschap die liever de andere kant uitkeek dan Indonesië voor het hoofd te


De uitbreiding van de NAVO en de Europese veiligheid (111)

June 25, 1998

Na jaren van geschipper staat nu één ding vast: de NAVO gaat uitbreiden. Aan de beslissing om het bondgenootschap te verruimen lagen zeer uiteenlopende motieven ten grondslag. Elk van de betrokkenen had zijn eigen redenen om een uitbreiding te steunen of tegen te werken. In deze brochure wordt uiteengezet welke factoren uiteindelijk de doorslag gaven. Verder wordt nagegaan in hoeverre een uitgebre


Sociale wederopbouw, deel 1 (117)

June 17, 1998

(1998) De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren. O


Sociale wederopbouw. deel 2 (118)

June 17, 1998

De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren. Om aan d


De nieuwe “law & order” industrie (107)

June 25, 1997

Private speurders, bewakingsbedrijven, bedrijfsspionnen, camerabewakers en lijfwachten strijken in alle delen van de wereld neer om bedrijven, overheden en particulieren bij te staan in de strijd tegen de misdaad. Het ‘gevoel van onveiligheid’ creëert een lucratieve markt. In de Verenigde Staten werken bijna twee miljoen mensen in de private veiligheidsindustrie, drie keer meer dan bij de politied


Scroll to Top