PUBLICATION

Sociale wederopbouw. deel 2 (118)

This post is also available in: ENG FR NL

De beëindiging van een gewapend conflict gaat gepaard met de opeenvolging van verschillenden fasen: het stoppen van de strijd wordt vastegelegd in vredesakkoorden, er zijn vragen naar waarheid en gerechtigheid. Diezelfde vragen komen op wanneer een dictatoriaal regime met succes werd bestreden en is opgevolgd door een nieuw regime met een sterke wil een duurzame democratie te installeren. Om aan de vragen naar waarheid en gerechtigheid te voldoen, wordt door tal van landen steeds vaker een beroep gedaan op de inrichting van een onderzoekscommissie. Deze instantie is een van de vele mogelijkheden die bij transitionele justitie te pas komen. Daarnaast bestaan er de expertencommissie met het oog op specifieke misdaden en eventueel in voorbereiding op de inrichting van een (ad hoc) oorlogstribunaal, het oorlogstribunaal zelf en de regelingen ter openbaring en ter zuivering van informatie die over individuen werd bijgehouden. Deze nieuwe brochure bespreekt een aantal gemeenschappelijke kenmerken van waarheidscommissies en overloopt de waarheidscommissies die er in een periode van meer dan 25 jaar zijn georganiseerd.

Download in pdf or open with issuu reader.