PUBLICATION

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en fragiele staten: een kloof tussen beleid en praktijk?

This post is also available in: ENG FR NL

Zo goed als de helft van de Belgische middelen voor ontwikkelingshulp gaat naar partnerlanden waar de overheid niet de capaciteit, wil en/of legitimiteit heeft om de publieke zaken efficiënt te beheren, voor veiligheid te zorgen en om de bevolking uit de armoede te halen. Omdat traditionele hulprecepten in deze ‘fragiele staten’ op hun limieten stuiten, is er de laatste decennia een internationaal beleid ontwikkeld dat een blauwdruk voorstelt voor een gedifferentieerde aanpak om deze landen te ondersteunen in het traject richting meer weerbaarheid. De Belgische ontwikkelingssamenwerking onderschrijft de internationale engagementen over fragiele staten die hieruit ontstonden, zoals de fragiele staten principes (FSP’s) en de New Deal. In 2013 werd er een Belgische strategienota voor fragiele situaties goedgekeurd. Positief is dat België zich, ondanks de moeilijke context, rond dit thema blijft engageren – zowel op internationaal beleidsniveau als binnen haar eigen ontwikkelingsbeleid.

Download in pdf or open with issuu reader.