De Belgische ontwikkelingssamenwerking en fragiele staten: een kloof tussen beleid en praktijk?

May 8, 2014

Zo goed als de helft van de Belgische middelen voor ontwikkelingshulp gaat naar partnerlanden waar de overheid niet de capaciteit, wil en/of legitimiteit heeft om de publieke zaken efficiënt te beheren, voor veiligheid te zorgen en om de bevolking uit de armoede te halen. Omdat traditionele hulprecepten in deze ‘fragiele staten’ op hun limieten stuiten, is er de laatste decennia een internationaal