Publication Editor: Didier Verbruggen

Belgium’s fight against conflict diamonds: an assessment of the country’s diamond sector controls from a global perspective

31 mei 2021

In its new report, IPIS assesses Belgium’s fight against conflict diamonds. The report focusses on the Belgian city of Antwerp, which has played a central role in the global diamond trade for centuries. Yet as the world’s diamond hub, Antwerp not only attracted the best but also the worst of this diverse industry. In no uncertain terms, a series of UN and NGO reports linking Antwerp to bloody civi


Letseng Mine

De impact van de diamantwinning op de lokale gemeenschappen in Afrika. Veldonderzoeksresultaten van KP CSC leden.

19 november 2020

KP Maatschappelijke organisaties die lid zijn van het maatschappelijk middenveld hebben tussen mei en augustus 2020 in hun thuisland onderzoeksprojecten uitgevoerd op een van de drie aandachtsgebieden, namelijk de voordelen van diamantmijnbouw voor lokale gemeenschappen (CECIDE/AMINES, GAERN, NMJD, CNRG, Green Advocates, CENADEP), geweld veroorzaakt door diamantmijnbouw (ZELA, RELUFA) en landrecht


Scroll naar top