Belgische wapenexport naar Israël: De speling tussen woord en daad in het exportcontrolebeleid

5 maart 2024

In dit dossier werpen Vredesactie en IPIS een kritische blik op het Belgische beleid ten aanzien van de uitvoer en doorvoer van defensiegerelateerde goederen en dualusegoederen naar Israël. De nieuwe Gaza-oorlog zet dit wapenhandelbeleid opnieuw in de schijnwerpers. De gewesten, die bevoegd zijn voor wapenhandel, claimen regelmatig uit te gaan van de hoogste standaarden. En volgens de geldende bel


A human rights perspective on arms export licencing and access to information

6 februari 2023

Arms export licensing has long been dominated by two rationales: an interstate perspective and intrastate perspective. In the former arms licensing enables trust-building between nations while the latter increases government accountability. A human rights perspective is overdue in arms export licensing. Victims and their defenders should be able to pursue effective remedy when harm is in