Menu

Annual Report

IPIS’ Jaarrapport 2018

|

Het jaarrapport van 2018 geeft een overzicht van de IPIS’ onderzoeksprojecten, capaciteitsversterking en ‘outreach’-activiteiten van het afgelopen jaar. IPIS heeft haar werk in de DRC, Centraal Afrikaanse Republiek en Tanzania geconsolideerd en haar expertise op het gebied van mapping, data-analyse en onderzoek van conflict motieven, natuurlijke rijkdommen, bedrijven & mensenrechten en wapenhandel. IPIS heeft het […]

IPIS’ Annual Report 2018

|

This 2018 annual report provides an overview of IPIS’ research projects, capacity enhancement and outreach activities throughout last year. IPIS consolidated its work in DRC, Central African Republic and Tanzania and deepened its expertise on mapping, data analysis and research on conflict drivers, natural resources, Business & Human Rights and arms trade. IPIS worked closely […]

Annual Report 2017

|

In its 2017 annual report, IPIS gives an overview of its research projects and activities. It covers the four research programmes that IPIS focusses on: natural resources, arms trade, conflict mapping and business and human rights.  IPIS explains among others its mapping work of artisanal mining sites in the Democratic Republic of Congo,  its work […]