De uitbreiding van de NAVO en de Europese veiligheid (111)

June 25, 1998

Na jaren van geschipper staat nu één ding vast: de NAVO gaat uitbreiden. Aan de beslissing om het bondgenootschap te verruimen lagen zeer uiteenlopende motieven ten grondslag. Elk van de betrokkenen had zijn eigen redenen om een uitbreiding te steunen of tegen te werken. In deze brochure wordt uiteengezet welke factoren uiteindelijk de doorslag gaven. Verder wordt nagegaan in hoeverre een uitgebre