A long road towards universal protection

January 17, 2007

Natural disasters and armed conflict tend to trigger humanitarian action, to trace missing persons, re-establish contact and reunite families whose flight for safety tore them apart. Humanitarian organisations also help identify victims, and register and visit those taken prisoner, to avoid their disappearance. Download in pdf… or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisresearch/docs/20070115


Basisindicatoren Latijns-Amerika

May 17, 2006

Bij de programma’s voor de volgende meerjarenperiode, verwacht men van NGOs contextanalyses. Om hen te ondersteunen bij het opstellen van die analyses bracht het Latijns-Amerika Overleg van de sector informatie samen over de trends die zich aftekenen in de 16 landen van Latijns-Amerika en Caraïben waar Vlaamse NGOs actief zijn.1 In referentiewerken, databanken en andere open bronnen werd gezocht n


Verweer tegen gedwongen verdwijning

January 11, 2006

Publicatie An Vranckx in: Internationaal Humanitair Recht in de kijker. Dit is de naam en de doelstelling van de publicatie van Rode Kruis-Vlaanderen ter promotie van het internationaal humanitair recht. Hiermee loopt dit tijdschrift in de voetsporen van ‘Zoeklicht’ dat van 1991 tot 2004 zijn licht liet schijnen over de laatste trends en ontwikkelingen in het internationaal humanitair recht. Inter


European policies on Colombia

April 2, 2005

At the turn of the millennium, Latin America received about 11% of all Official Development Aid (ODA) that all OECD countries taken together donated to development countries. The larger share of external resources that were being made available to Latin American socio-economic development endeavours was seen to originate in Europe. The sum of all European Union member states’ bilateral aid to Lati


European arms exports to Latin America – An inventory

March 2, 2005

However peaceful and unified as the Old Continent appears to us today, many European countries continue to harbour important military industries that make profits on more than domestic markets only. European Union member states’ public defence budgets, after all, have been declining for years. Download in pdf or open with issuu reader. http://issuu.com/ipisresearch/docs/20050700arms  


Colombia, België en de wapenindustrie

June 10, 2002

België en andere landen van de Europese Unie toonden zich weinig enthousiast wanneer de toenmalige Colombiaanse president Andrés Pastrana vroeg om steun voor zijn Plan Colombia. Een versie van dat Plan werd immers door de Clinton Administratie herwerkt tot een exportsubsidie voor de Amerikaanse zware wapenindustrie. Pastrana hoopte van Europa een sociaal-economisch luik gefinancierd te krijgen van


Colombia: De Pastranajaren voorbij

January 8, 2002

De problematische toestand waarin Colombia al geruime tijd verkeert, en de vredespolitiek van president Andrés Pastrana die daarin verandering beloofde te brengen, motiveerden de internationale gemeenschap tot steuntoezeggingen – ook uit de Lage Landen. Bij het inzetten van het post-Pastrana tijdperk blijken weinig beloften ingelost en enkele lessen geleerd. Download in pdf or open with issuu read


Private security services in the Colombian context

June 2, 2001

Companies that operate in Colombia tend to complement state-ensured security services in hiring private security contractors. The services which these private security providers offer on the Colombian market are geared at ‘preventive’ action to minimize risks (risk assessments, surveillance of installations and of other assets, deterrence, protection of employees), as well as at ‘curative’ measure