De 78 dagen van Kosovo (122)

June 17, 1999

Eens te meer is het oorlog op de Balkan. Deze brochure bevat een chronologisch overzicht van het huidige conflict, vanaf de escalatiefase tot en met de bommencampagne van de NAVO. De auteur overloopt de kille werkelijkheid van 78 dagen van bombardement, de uittocht van de etnische Albanezen uit de provincie Kosovo, de rekbaarheid van het begrip ‘militair doelwit’, de onwrikbaarheid van de betrokke