European policies on Colombia

April 2, 2005

At the turn of the millennium, Latin America received about 11% of all Official Development Aid (ODA) that all OECD countries taken together donated to development countries. The larger share of external resources that were being made available to Latin American socio-economic development endeavours was seen to originate in Europe. The sum of all European Union member states’ bilateral aid to Lati


Colombia, België en de wapenindustrie

June 10, 2002

België en andere landen van de Europese Unie toonden zich weinig enthousiast wanneer de toenmalige Colombiaanse president Andrés Pastrana vroeg om steun voor zijn Plan Colombia. Een versie van dat Plan werd immers door de Clinton Administratie herwerkt tot een exportsubsidie voor de Amerikaanse zware wapenindustrie. Pastrana hoopte van Europa een sociaal-economisch luik gefinancierd te krijgen van


Colombia: De Pastranajaren voorbij

January 8, 2002

De problematische toestand waarin Colombia al geruime tijd verkeert, en de vredespolitiek van president Andrés Pastrana die daarin verandering beloofde te brengen, motiveerden de internationale gemeenschap tot steuntoezeggingen – ook uit de Lage Landen. Bij het inzetten van het post-Pastrana tijdperk blijken weinig beloften ingelost en enkele lessen geleerd. Download in pdf or open with issuu read


Private security services in the Colombian context

June 2, 2001

Companies that operate in Colombia tend to complement state-ensured security services in hiring private security contractors. The services which these private security providers offer on the Colombian market are geared at ‘preventive’ action to minimize risks (risk assessments, surveillance of installations and of other assets, deterrence, protection of employees), as well as at ‘curative’ measure