Menu

Fonds Vrienden van IPIS

IPIS vzw verwelkomt alle steun die ons in staat stelt om het onderzoek en de andere activiteiten verder te zetten.

Binnen de Koning Boudewijnstichting werd een fonds opgericht dat “Fonds Vrienden van IPIS” heet. Dit Fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen van IPIS vzw.

Giften, legaten, subsidies of toelagen worden gebruikt om de activiteiten van het Fonds te financieren. Giften worden aan de Stichting overgemaakt via de website van de Stichting:

Doneer nu

Giften gestort aan de Stichting kunnen aanspraak maken op fiscale aftrekbaarheid.