Menu

Financiering en opdrachtgevers

IPIS ontvangt structurele financiële steun van volgende overheden:

Departement Internationaal Vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/int/ontwikkelingssamenwerking

Belgische ontwikkelingssamenwerking DGD
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking

Provincie Antwerpen
http://www.provant.be

IPIS voert onderzoeksprojecten uit voor niet-gouvernementele organisaties, overheden en internationale organisaties. Belangrijke partners in de voorbije jaren waren Amnesty International, Humanity United, EurAc, de Belgische FOD Buitenlandse Zaken, de OESO, de Wereldbank/Promines en de Verenigde Naties.

Een lijst met onze belangrijkste opdrachten sinds 2000 vindt u hier.