Menu

Other

Het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek

, |

In 2014 deed IPIS een uitgebreid ‘conflict mapping’ onderzoek om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Dit leidde tot de publicatie van een publiek toegankelijke webkaart over belangrijke conflictdynamieken. IPIS bracht de gewapende groepen, mensenrechtenschendingen, natuurlijke rijkdommen, vluchtelingenstromen en migratieroutes van veehouders in kaart. De voornaamste conclusies van dit rapport […]

Informal Expert Group Meeting, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), Vienna, 22–23 April 2015

, |

Between 22–23 April 2015 IPIS was invited to participate in a two-day informal expert group meeting for UNIDIR’s project “Examining Options and Models for Harmonization of End Use/r Control Systems” (http://www.unidir.org/programmes/process-and-practice/examining-models-for-harmonization-of-end-use-r-control-systems). The objective of the informal expert meeting was to review common positions on practices and procedures, as well as to explore approaches and methods […]

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en fragiele staten: een kloof tussen beleid en praktijk?

Zo goed als de helft van de Belgische middelen voor ontwikkelingshulp gaat naar partnerlanden waar de overheid niet de capaciteit, wil en/of legitimiteit heeft om de publieke zaken efficiënt te beheren, voor veiligheid te zorgen en om de bevolking uit de armoede te halen. Omdat traditionele hulprecepten in deze ‘fragiele staten’ op hun limieten stuiten, […]

La coopération belge au développement et les états fragiles: un écart entre politique et pratique

Près de la moitié des fonds de l’aide au développement belge prend la direction de pays partenaires dont les autorités n’ont pas la capacité, la volonté et / ou la légitimité de gérer efficacement les affaires publiques, d’assurer la sécurité et de sortir la population de la pauvreté. Dans la mesure où les recettes traditionnelles […]

European policies on Colombia

|

At the turn of the millennium, Latin America received about 11% of all Official Development Aid (ODA) that all OECD countries taken together donated to development countries. The larger share of external resources that were being made available to Latin American socio-economic development endeavours was seen to originate in Europe. The sum of all European […]