Menu

Fonds Vrienden van IPIS

IPIS vzw verwelkomt alle steun die ons in staat stelt om het onderzoek en de andere activiteiten verder te zetten.

Binnen de Koning Boudewijnstichting werd een fonds opgericht dat “Fonds Vrienden van IPIS” heet. Dit Fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen van IPIS vzw.

Giften, legaten, subsidies of toelagen worden gebruikt om de activiteiten van het Fonds te financieren. Giften worden aan de Stichting overgemaakt of overgeschreven op rekening Bank van de Post van de Stichting:

IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1

met de vermelding “015/0370/00018”.

Giften gestort aan de Stichting kunnen aanspraak maken op fiscale aftrekbaarheid.